Ponudba vozil iz zaloge

Shuanghuan Ceo 2.4 LuxurySLO
Cena: 3.900,00 €

Ponudba plovil iz zaloge

Trenutno na zalogi nimamo plovil.

Sporočila za medije


8/19/2016

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z določili 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) obveščamo stranke, da kot pristojnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov priznavamo Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana.


2/16/2015

eRačuni

Izognite se papirnim računom in poenostavite plačevanje.


8/9/2011

Podpis sponzorske pogodbe 1. NLB Leasing Liga

V družbi NLB Leasing menimo, da s sponzorstvi prispevamo k razvoju športa v okoljih kjer poslujemo. Tako kot naša matična banka NLB, katere članica smo, že vrsto let podpiramo različne športne zveze, društva in posamezne uspešne športnike.

Kaj je leasing


Izraz izvira iz angleškega glagola "to lease", kar pomeni "dati v najem" ali "najeti". Beseda "leasing" ima v Sloveniji različne nazive. Računovodje ji pravijo "najem", uredba o klasifikaciji dejavnosti pa ji pravi "zakup".

V vsakem primeru pa gre za posebno obliko financiranja uporabe opreme in nepremičnin. Ni popolni najem in ni popolno posojilo, čeprav ima elemente obeh. Predmet pogodbe se daje v uporabo leasingojemalcu (ob določenem nadomestilu in za določeno dobo uporabe). Leasingodajalec torej kupi predmet pogodbe in ga da v uporabo leasingojemalcu. Ta zanj plačuje najemnino v skladu z leasing pogodbo. Ves čas trajanja leasing pogodbe je lastnik predmeta leasingodajalec. Ob poteku pogodbenega razmerja lahko leasingojemalec predmet pogodbe tudi odkupi.