Poslovanje z nepremičninami


Aktualna ponudba nepremičnin

Akcijska ponudba

Stanovanje, Ljubljana
Cena: od 180.000€ do 428.000€
Hiše, Bistrica ob Dravi
Cena: od 80.000€ do 109.000€

Ponudba vozil iz zaloge

Audi A3 2.0 TDI AMBITION-170 KS - R E Z E R V I R A N O
Cena: 9.800,00 €
Claas AXION 820 CMATIC
Cena: 59.000,00€ + DDV

Ponudba plovil iz zaloge

Trenutno na zalogi nimamo plovil.

Sporočila za medije


16.2.2015

eRačuni

Izognite se papirnim računom in poenostavite plačevanje.


9.8.2011

Podpis sponzorske pogodbe 1. NLB Leasing Liga

V družbi NLB Leasing menimo, da s sponzorstvi prispevamo k razvoju športa v okoljih kjer poslujemo. Tako kot naša matična banka NLB, katere članica smo, že vrsto let podpiramo različne športne zveze, društva in posamezne uspešne športnike.


Kaj je leasing


Izraz izvira iz angleškega glagola "to lease", kar pomeni "dati v najem" ali "najeti". Beseda "leasing" ima v Sloveniji različne nazive. Računovodje ji pravijo "najem", uredba o klasifikaciji dejavnosti pa ji pravi "zakup".

V vsakem primeru pa gre za posebno obliko financiranja uporabe opreme in nepremičnin. Ni popolni najem in ni popolno posojilo, čeprav ima elemente obeh. Predmet pogodbe se daje v uporabo leasingojemalcu (ob določenem nadomestilu in za določeno dobo uporabe). Leasingodajalec torej kupi predmet pogodbe in ga da v uporabo leasingojemalcu. Ta zanj plačuje najemnino v skladu z leasing pogodbo. Ves čas trajanja leasing pogodbe je lastnik predmeta leasingodajalec. Ob poteku pogodbenega razmerja lahko leasingojemalec predmet pogodbe tudi odkupi.