Ponudba nepremičnin iz zaloge

Poslovno-stanovanjski objekt, Hajdoše pri Ptuju
Cena: 220.000€ + 2% DPN
Gostinski objekt-Lenart
Cena: 370.000,00€ + 2% DPN.

Ponudba opreme iz zaloge

PISARNIŠKA OPREMA - OMARE MIZE STOLI
Cena: 700,00 € + DDV

Sporočila za medije


4.9.2014

Katalog nepremičnin

Spoštovani,
pripravili smo povsem nov katalog naših nepremičnin.

Več o samem katalogu >>


9.8.2011

Podpis sponzorske pogodbe 1. NLB Leasing Liga

V družbi NLB Leasing menimo, da s sponzorstvi prispevamo k razvoju športa v okoljih kjer poslujemo. Tako kot naša matična banka NLB, katere članica smo, že vrsto let podpiramo različne športne zveze, društva in posamezne uspešne športnike.


Kaj je leasing


Izraz izvira iz angleškega glagola "to lease", kar pomeni "dati v najem" ali "najeti". Beseda "leasing" ima v Sloveniji različne nazive. Računovodje ji pravijo "najem", uredba o klasifikaciji dejavnosti pa ji pravi "zakup".

V vsakem primeru pa gre za posebno obliko financiranja uporabe opreme in nepremičnin. Ni popolni najem in ni popolno posojilo, čeprav ima elemente obeh. Predmet pogodbe se daje v uporabo leasingojemalcu (ob določenem nadomestilu in za določeno dobo uporabe). Leasingodajalec torej kupi predmet pogodbe in ga da v uporabo leasingojemalcu. Ta zanj plačuje najemnino v skladu z leasing pogodbo. Ves čas trajanja leasing pogodbe je lastnik predmeta leasingodajalec. Ob poteku pogodbenega razmerja lahko leasingojemalec predmet pogodbe tudi odkupi.