Novice

1/9/2018

Redna likvidacija družbe NLB Leasing d.o.o.

Okrožno sodišče v Ljubljani je, na podlagi sklepa NLB d.d., kot edinega lastnika družbe NLB Leasing d.o.o., dne 3.1.2018 vpisalo začetek postopka redne likvidacije družbe NLB Leasing d.o.o.

Sklep o uvedbi postopka redne likvidacije je NLB d.d. sprejel izključno z namenom izpolnitve svojih zavez do Evropske komisije in ni povezan z rezultati poslovanja družbe NLB Leasing d.o.o.

Družba NLB Leasing d.o.o. – v likvidaciji bo, ne glede na sprejeti sklep, delovala v enakem obsegu in pogoji, kot do sedaj.

To pomeni, da sklenjene leasing pogodbe ostajajo popolnoma nespremenjene v celoti v veljavi, v vsebini in pod pogoji, kot veljajo na dan tega obvestila.

Z začetkom likvidacije se je spremenila firma družbe, ki jo bo družba uporabljala v pravnem prometu, kot sledi:

NLB Leasing d.o.o. - v likvidaciji.

Za likvidacijska upravitelja družbe sta bila imenovana do sedaj poslovodeča Andrej Pucer in Anže Pogačnik, ki družbo še naprej skupaj zastopata.

Nazaj