Novice

Zaračunavanje izdaje in posredovanja računov za leasing obroke v papirni obliki

9/12/2018

Od 1. oktobra 2018 dalje se vsem prejemnikom računov za leasing obroke, katerim bo račun posredovan v papirni obliki, zaračuna storitev pošiljanja in obdelave računa v višini 1,46 EUR. Dodatnemu strošku se lahko izognete ...


Varstvo osebnih podatkov

5/25/2018

Z dnem 25. 5. 2018 je pričela veljati Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.


Redna likvidacija družbe NLB Leasing d.o.o.

1/9/2018

Okrožno sodišče v Ljubljani je, na podlagi sklepa NLB d.d., kot edinega lastnika družbe NLB Leasing d.o.o., dne 3.1.2018 vpisalo začetek postopka redne likvidacije družbe NLB Leasing d.o.o.


Izvensodno reševanje potrošniških sporov

8/19/2016

Skladno z določili 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) obveščamo stranke, da kot pristojnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov priznavamo Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana.


eRačuni

2/16/2015

Izognite se papirnim računom in poenostavite plačevanje.


Arhiv