O nas

Pot do odobritve leasinga je krajša kot pri kreditih in drugih oblikah financiranja, smo prilagodljivi ter prisluhnemo vašim željam in zmožnostim, naše izkušnje, znanje in strokovnost vam omogočajo kakovostno storitev, finančna moč skupine NLB Leasing in njenega večinskega lastnika NLB zagotavlja varnost vaše investicije.

V Sloveniji smo prisotni v vseh večjih mestih: v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici, Murski Soboti in Celju.

Kratka pot do davčno ugodnih sredstev

Leasing je finančna storitev, ki je dopolnilo ponudbi kreditov. Različni investitorji imate različne potrebe in zahteve, pa tudi različne objektivne možnosti pridobivanja virov financiranja. Zato nobena oblika financiranja nima absolutnih prednosti. Velika prednost leasinga je zagotovo krajša pot do odobritve, nezanemarljiv pa ni niti davčni vidik. Gre torej za drugačno obliko financiranja, ki je v nekaterih okoliščinah primernejša za stranko kot klasični kredit. Naše izkušnje, znanje in strokovnost zagotavljajo visoko kakovost opravljene storitve. NLB Leasing d.o.o. nudi individualni pristop do strank ter se trudi prisluhniti željam in zmožnostim vsake stranke. Naši prodajni svetovalci so porok za dober dogovor.

Finančni in operativni leasing

Leasing je oblika financiranja, ko leasingodajalec kupi ali proizvede predmet najema in ga da leasingojemalcu v uporabo, ta pa zanj plačuje najemnino v skladu s pogodbo o leasingu. Temeljni obliki sta finančni najem in operativni najem.

Finančni leasing

Finančni leasing je namenjen predvsem strankam, ki želijo ob izteku obdobja leasinga postati lastnik predmeta najema. Leasingojemalec vodi predmet leasinga v svojih poslovnih knjigah kot osnovno sredstvo. To med drugim tudi pomeni, da lahko koristi vse bonitete iz tega naslova.

Operativni leasing

Operativni leasing je namenjen strankam, ki jih zanima predvsem uporaba, ne pa tudi morebitni nakup predmeta leasinga ob izteku pogodbenega obdobja. Obe obliki leasinga sta na voljo tako gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom kot ustanovam in fizičnim osebam.

Poslovna priložnost za podjetnike

V družbi NLB Leasing d.o.o. ocenjujemo, da je zanimanje podjetnikov za leasing razmeroma visoko. Finančni leasing je za podjetnike priporočljiva oblika financiranja, saj v primeru, če podjetnik financira predmete s finančnim leasingom, uživa enake davčne olajšave, kot v primeru, da jih kupi. Vsaka pogodba finančnega leasinga se zaključi z možnostjo odkupa predmeta najema ob izteku najemnega obdobja. Odkupna cena je simbolična in ne pomeni dodatnega plačila, temveč je del siceršnje glavnice, možna pa je tudi predčasna prekinitev pogodbe ter predčasen odkup. Menimo, da se mnogi podjetniki odločajo za leasing, kar je glede na situacijo to ali edina ali najhitrejša ali sicer najboljša opcija, drugi pa, zopet izhajajoč iz svoje situacije, ocenijo ali pa natančno ugotovijo, da je boljša možnost gotovinski nakup ali pa morda plačilo s kreditom. Podobno kot v športu, kjer ni enega univerzalnega, najboljšega športa za človeka, temveč je izbor športa odvisen npr. od zdravja, starosti, želja ...