O leasingu

Kaj je leasing

Izraz izvira iz angleškega glagola "to lease", kar pomeni "dati v najem" ali "najeti". Beseda "leasing" ima v Sloveniji različne nazive. Računovodje ji pravijo "najem", uredba o klasifikaciji dejavnosti pa ji pravi "zakup".

V vsakem primeru pa gre za posebno obliko financiranja uporabe opreme. Ni popolni najem in ni popolno posojilo, čeprav ima elemente obeh. Predmet pogodbe se daje v uporabo leasingojemalcu (ob določenem nadomestilu in za določeno dobo uporabe). Leasingodajalec torej kupi predmet pogodbe in ga da v uporabo leasingojemalcu. Ta zanj plačuje najemnino oziroma obroke leasinga v skladu z leasing pogodbo. Ves čas trajanja leasing pogodbe je lastnik predmeta leasingodajalec. Ob poteku pogodbenega razmerja leasingojemalec predmet pogodbe tudi odkupi.

Razlika med leasingom in kreditom

Razlika med leasingom in kreditom je v zavarovanju terjatve do upnika. Pri leasingu načeloma poleg osebnega jamstva (menice) ni potrebno zavarovati terjatev, ker je jamstvo za premičnino oziroma nepremičnino, ki je predmet leasing pogodbe, sama lastninska pravica leasingodajalca.

Zakaj je NLB Leasing - dober leasing

 • Nudimo širok asortima produktov,
 • prilagajamo se vašim željam in potrebam,
 • imamo izkušnje, znanje, strokovnost,
 • naše storitve vključujejo kvalitetno ekonomsko in pravno svetovanje ter svetovanje pri realizaciji poslov,
 • varnost vaše naložbe zagotavlja finančna moč skupine NLB Leasing ter lastnika, skupine NLB,
 • nudimo široko teritorialno pokritost in hitro odzivnost,
 • ročnost financiranja do 7 let.

Prednosti leasinga pred drugimi oblikami financiranja

 • Večje možnosti prilagajanja pogojev financiranja individualnim potrebam,
 • postopek odobritve financiranja je hiter in enostaven,
 • pravne osebe lahko koristijo določene vplive financiranja preko leasinga na bilanco stanja ter na stroškovno plat poslovanja,
 • dodatno zavarovanje investicije pri leasingu tudi za daljše ročnosti običajno ni potrebno,
 • financiranje preko nekaterih oblik leasinga ne znižuje vašega kreditnega potenciala in nudi več razpoložljivega obratnega kapitala.